Prace geodezyjne na terenie Powiatu Rawickiego

W związku z realizacją projektu pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" informuję o rozpoczęciu terenowych prac geodezyjnych (pomiarach) związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków powiatu rawickiego w zakresie aktualizacji danych i uzupełnienia o dane dotyczące budynków i lokali.

Prace będą polegały na pomiarach budynków wraz z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji. Przedmiotowe prace będą wykonywane w okresie od miesiąca lipca 2017 r. do 12 lipca 2018 r.

Czynności techniczne związane z powyższymi pracami na terenie gmin Rawicz, Miejska Górka, Pakosław i Jutrosin będzie wykonywało konsorcjum:

1) Lider: Marek Łukowiak Pracownia Geodezyjna GEOPLAN z siedzibą w Miejskiej Górce, przy ul. Gen. Sikorskiego 24/1,
2) Henryk Dolny, Andrzej Płóciennik wspólnicy Spółki Cywilnej GEODEZJA z siedzibą w Rawiczu, przy ul. Buszy 5,
3) NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węcłaś z siedzibą w Rawiczu, przy ul. Piłsudskiego 5,
4) HORYZONT Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Robert Michalski z siedzibą w Masłowie, przy ul. Działkowej 7.

Czynności techniczne na terenie gminy Bojanowo będzie wykonywała firma Rosa Venti Ewelina Buko, z siedzibą o Poznaniu, Os. Stare Żegrze 179/2.

Proszę właścicieli nieruchomości o umożliwienie wejścia na teren posesji geodetom, którzy okażą się powyższą informacją oraz zgłoszeniem pracy geodezyjnej w tut. Starostwie. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 903) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.


Starosta Rawicki
Adam Sperzyński

Tagi: , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00