VIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 26 kwietnia br. (piątek) o godz. 900 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o., z uwzględnieniem działalności Izby Przyjęć.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie dróg powiatowych, wykonaniu robót w 2018 roku oraz planie robót w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025" za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2017 - 2018 z realizacji "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017 - 2020".
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

Tagi:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00