Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 16 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020 ? 2031.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019 ? 2027.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Rawicz darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawickiego, położonej w Rawiczu przy ul. Wazów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 418/4 o powierzchni 0.0034 ha.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawickiego.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2020 rok.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2020 rok.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00