Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 15 października (poniedziałek) br. o godz. 08:00 w sali narad Starostwa Powiatowego odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Przyjęcie protokołu przez Członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia o nazwie: "Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu".
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018 - 2027.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13.  Zakończenie.

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00