Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 25 lutego br. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali narad Starostwa Powiatowego odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

 Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019 - 2027.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Rawickiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 - 2020 za 2018 rok.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00