XI Sesja Rady Powiatu Rawickiego

W auli I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu odbyła się XI sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radni dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027 oraz w uchwale budżetowej na 2019 rok, a także podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Ponadto dokonali zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki, a także określenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Rawicki.

Podczas trwania sesji radni zatwierdzili uchwały w sprawie: przygotowania i realizacji projektu "BEZPIECZNA RODZINA-BEZPIECZNY START" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1 (2)
2
3
4
5
6
7
8
9

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00