XII Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 26 września br. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia przez Radę Powiatu Rawickiego Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli za I półrocze 2019 r.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00