XIV Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 31 października br. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XIV Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pakosław na 2021 rok w związku z realizacją projektu pn. "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00