Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Rocznica zakończenia II Wojny Światowej

Upamiętniono zakończenie II Wojny Światowej

Opublikowano 1 stycznia 2023, 01:07

Delegacje samorządu Powiatu Rawickiego oraz Gminy Rawicz, służb mundurowych i lokalnych środowisk politycznych 8 maja br. złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego. W ten sposób upamiętniono ofiary II Wojny Światowej. 79 lat temu zakończyła się w Europie II wojna światowa.