Ogłoszenie o zatwierdzeniu projektów operatów ewidencji gruntów i budynków

Starosta Rawicki ogłasza, że z dniem 9 sierpnia 2018 r. projekty operatów opisowo-kartograficznych dla gmin Bojanowo, Rawicz, Miejska Górka, Pakosław i Jutrosin stały się operatami ewidencji gruntów i budynków tychże gmin.

Zgodnie z przepisem art. 24 a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) - każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operatach opisowo-kartograficznych gmin Bojanowo, Rawicz, Miejska Górka, Pakosław lub Jutrosin, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych ewidencyjnych.

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00