Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego, któremu przewodniczył Pan Adam Sperzyński Starosta Rawicki.

Członkowie Komisji zapoznali się ze szczegółową analizą Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą oceny stanu szlaków komunikacyjnych do szkół oraz informacją o stanie bezpieczeństwa na drogach na terenie Powiatu Rawickiego.

Ponadto Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu omówił działania na terenie powiatu w zakresie inwestycji drogowych i budowy ścieżek pieszo - rowerowych, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podsumował sezon letni w zakresie bezpieczeństwa nad wodą i w miejscach wypoczynku w zakresie stanu sanitarno - epidemiologicznego.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się również z informacją o stanie bezpieczeństwa pracy w powiecie rawickim, którą przedstawiła Danuta Goździewicz - Suchanek Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

IMG 0088
IMG 0092
IMG 0093
IMG 0096

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00