Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego, któremu przewodniczył Adam Sperzyński - Starosta Rawicki.

Członkowie Komisji zapoznali się z projektem budżetu powiatu rawickiego na 2017 rok w zakresie działania na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa. Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt budżetu, jednocześnie wskazując na konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów, realizowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Następnie przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili informacje o planowanych działaniach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Rawickiego w okresie zimowym, a przedstawiciel Zakładu Karnego w Rawiczu mówił formy współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi w zakresie resocjalizacji skazanych. Ustalono również plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego na 2017 r.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

10
11
12
13
14

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00