Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 26 listopada (wtorek) br. o godz. 07:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019 - 2027.
 5. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Rawicki, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców Powiatu Rawickiego.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo - wychowawczej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nowy Dworek" oraz nadania statutów obu jednostkom.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020".
 14.  Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00