X Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 27 czerwca br. (czwartek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się X Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat Rawicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Rawickiego.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00