XV sesja Rady Powiatu Rawickiego

W dniu dzisiejszym odbyła się XV sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której starosta Adam Sperzyński przedstawił radnym informację z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym. Radni wyrazili zgodę na dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019 - 2027 oraz uchwały budżetowej na 2019 rok, a następnie wysłuchali sprawozdania z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

Podczas trwania sesji radni podjęli uchwały m.in. w sprawie:

- ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

- ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Rawicki, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- zmiany uchwały nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019,

- likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie,

- powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców Powiatu Rawickiego,

- przekształcenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo - wychowawczej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nowy Dworek" w Łaszczynie oraz nadania statutów obu jednostkom.

Dodatkowo podjęto uchwały w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przyjęto "Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020", a także petycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Rawicz - Osiek.

Fot. Powiat Rawicki

1
2
3
4
5
6

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00