ZDALNA SZKOŁA – INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu:
"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".


Cel główny projektu:
Zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w szkołach powiatu rawickiego.

Opis projektu:
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Finansowanie projektu:
Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2488/2020 zawartej 28.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Rawickim, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

Całkowita wartość projektu: 79.988,00 zł brutto.
Dofinansowanie: 79.988,00 zł brutto.
Wkład własny beneficjenta (Powiat Rawicki): 0,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: październik 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

liczba zakupionych laptopów - 50 szt. (wraz z oprogramowaniem oraz gwarancją)


Wskaźniki rezultatu:

liczba wspartych szkół - 4

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, 
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie.

 

IMG 6951
IMG 6957
IMG 6960
IMG 6969
IMG 6972
IMG 6992
IMG 6991
IMG 6982
IMG 6981

Tagi: , , , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00