Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 19 lutego br. (poniedziałek)  o godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie akceptacji harmonogramu dostosowania Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania ze swojej działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań  z zakresu administracji rządowej.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 - 2020"  za rok 2017.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Rawickiego za 2017 rok
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej  na 2018 rok.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie.

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.  

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00