Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Herb powiatu

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Opublikowano 3 sierpnia 2023, 09:52

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 10 sierpnia br. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
  4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 – 2034.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.  

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.