Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Rządowy Fundusz Polski ład Program Inwestycji Strategicznych - Powiat Rawicki otrzymał 14,9 mln zł

 14,9 mln zł dla Powiatu Rawickiego

Opublikowano 25 października 2021, 12:34

Powiat Rawicki otrzyma 14,9 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na modernizację budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. będzie to kwota 10,4 mln zł, natomiast na termomodernizację Budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie 4,5 mln zł.

W ramach modernizacji budynku Szpitala zaplanowano przebudowę I piętra, wymianę dachu wraz z instalacją fotowoltaiczną. Deklarowana kwota udziału własnego wynosi 2,6 mln zł.

Natomiast w bojanowskiej placówce w ramach realizacji zadania przewidziano m.in. docieplenie ścian i stropu, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.o., oświetlenia wewnętrznego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i dostosowanie przeciwpożarowe budynku. Deklarowana kwota udziału własnego wynosi 0,5 mln zł.

Polski Ład to program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy warunków życia obywateli, a także powstawania nowych miejsc pracy.

Fot. Szpital Powiatowy w Rawiczu, Powiat Rawicki

10,4 mln zł na modernizację Szpitala Powiatowego w Rawiczu

4,5 mln zł na termomodernizację budynku ZSPT CKU w Bojanowie

14,9 mln zł dla Powiatu Rawickiego w ramach Polskiego Ładu