Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski

Tablica informacyjno-promocjna

Opublikowano 19 czerwca 2021, 10:52
Powiat Rawicki realizuje projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”. Przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu stanęła tablica informacyjno-promocyjna.

W przyszłym roku, po zakończeniu prac budowlanych, powstaną nowoczesne warsztaty i budynek dydaktyczny. Na inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w ramach WRPO 2014-2020 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego” Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.
 
Fot. Agencja Reklamowa Power-Art
Tablica informacyjno-promocjna