Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
kampania

„Już jesteś?” – startuje pierwsza ogólnopolska kampania

Opublikowano 27 listopada 2023, 01:42

Ruszyła ogólnopolska kampania na rzecz zwiększenia świadomości oraz wzmocnienia społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości.

Informacje na temat kampanii oraz możliwościach zostania rodzicem zastępczym są dostępne na stronie internetowej www.juzjestem.info oraz na profilach społecznościowych Fundacji Edukacja z Wartościami i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zachęcamy do śledzenia działań i udostępniania materiałów.

Więcej informacji -> www.juzjestem.info

#JużJestem#Bo15400#rodziczastepczypl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy, kto potrafi podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo. Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

tel. 607 395 721, tel.722 373 353; email: sekretariat@pcprrawicz.pl; www.pcprrawicz.pl