Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
polski łąd

Rozpoczynają się prace związane z modernizacją dróg powiatowych

Opublikowano 15 lutego 2024, 10:27

Firma STRABAG Sp. z o.o. będąca wykonawcą inwestycji pn. Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim informuje, że od dnia 21 lutego 2024 r. rozpoczyna roboty drogowe związane z modernizacją drogi powiatowej nr 4907P Melanów-Dłoń oraz modernizacją drogi powiatowej nr 5494P Dłoń-Poradów, odcinek Szkaradowo-Poradów. Prace będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (ruch wahadłowy).

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą w dniu 14 lutego br. umową wynosi: 3.724.414,72 zł brutto.

Wartość nadzoru inwestorskiego pełnionego przez firmę STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. wynosi: 14.637,00 zł brutto.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR wynosi: 3.664.270,69 zł.

Wkład własny: 74.781,03 zł, z tego:

Dofinansowanie Gminy Miejska Górka: 29.895,05 zł

Dofinansowanie Gminy Jutrosin: 7.495,46 zł

Środki Powiatu Rawickiego: 37.390,52 zł

Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

  1. wycinkę drzew,
  2. wykonanie poszerzenia jedni,
  3. ułożenie nawierzchni bitumicznej,
  4. odtworzenie rowów,
  5. nadzór inwestorski.

Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4247/PolskiLad z dnia 8 lutego 2024 r.