Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Erasmus

Trwa program Erasmus+

Opublikowano 12 kwietnia 2024, 09:35

W ramach realizacji dalszych etapów projektu nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149120 – działanie finansowane przy wsparciu Komisji Europejskiej z programu Erasmus+ nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu wzięli udział w spotkaniu upowszechniającym po kursie „Psychological first aid”.

Uczestnicy szkolenia na Cyprze przeprowadzili warsztaty – superwizję na temat zasobów i dobrostanu nauczyciela w odniesieniu do udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Podczas spotkania rozpowszechniono pozytywne aspekty współpracy międzynarodowej oraz przekazano metody pracy na własnych kompetencjach i zasobach.

Odbiorcy mogli zapoznać się z organizacją szkoleń w ramach Erasmus + oraz uzyskać informacje, jakie inne kompetencje doskonalone są podczas wyjazdów. Drugą część warsztatów zrealizują nauczyciele, którzy w ostatnich dniach kwietnia będą poszerzać swoje umiejętności zawodowe w Portugalii.