Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Jakub Szelukowski

Jakub Szelukowski finalistą w prestiżowych konkursach historycznych

Opublikowano 13 maja 2024, 03:09

29 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie odbył się wojewódzki etap finałowy III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska-Węgry. Historia Przyjaźni” organizowanego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów historią łączącą Polskę i Węgry. W tegorocznej edycji uczestnicy musieli wykazać się znajomością historii XX wieku ze szczególnym naciskiem na wydarzenia z lat 1920, 1939 czy 1956.

Jednym z uczestników finału wojewódzkiego był uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Jakub Szelukowski kształcący się w klasie IV Technikum w zawodzie technik ekonomista. Rozgrywki wojewódzkie poprzedzone zostały eliminacjami szkolnymi, w których wzięło udział 1435 uczniów ze 170 szkół. Do finałów wojewódzkich łącznie zakwalifikowało się 145 uczniów. W obu etapach uczniowie rozwiązywali test składający się z 18 pytań jednokrotnego wyboru oraz 2 pytań otwartych. Ogłoszenie finalistów i laureatów III  edycji konkursu na szczeblu ogólnopolskim odbędzie się 17 maja br.

Jakub jest również wojewódzkim finalistą X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.  Do finału zakwalifikował się z 11 wynikiem w skali województwa i najlepszym wśród trzech uczniów reprezentujących powiat rawicki. Rozgrywka finałowa odbędzie się na początku czerwca tego roku.