Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Spotkanie w sprawie projektu

Opublikowano 4 kwietnia 2017, 12:26

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu 4 kwietnia br. odbyło się spotkanie w sprawie projektu pn. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.2. Podczas spotkania zostały omówione m.in. wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ oraz harmonogram płatności realizacji projektu. Dzięki inwestycji zwiększy się możliwość sprawniejszego załatwienia poszczególnych spraw.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości Technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zasobów geodezyjno-kartograficznych w Powiecie Rawickim. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na drugą połowę przyszłego roku. Całkowita wartość projektu wynosi 2.742.586,32 zł, w tym kwota dofinansowania 2.331.198,36 zł