Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
przetarg Zakup wyposażenia pracowni nauki zawodu dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu w ramach realizacji projektu

AKTUALIZACJA DO PRZETARGU NA ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI NAUKI ZAWODU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STEFANA BOBROWSKIEGO W RAWICZU

Opublikowano 5 lipca 2022, 09:49

Zamawiający – Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia
w następującym zakresie:

  • zmiany terminu wniesienia wadium: do dnia 13 lipca 2022 r., godz. 08:00 (Rozdział 16.2. SWZ),
  • zmiany terminu ważności wadium: do dnia 10 października 2022 r. (Rozdział 16.3. SWZ),
  • zmiany terminu związania ofertą: do dnia 10 października 2022 r. (Rozdział 17 SWZ),
  • zmiany terminu składania ofert: do dnia 13 lipca 2022 r., godz. 08:00 (Rozdział 19 SWZ),
  • zmiany terminu otwarcia ofert: do dnia 13 lipca 2022 r., godz. 08:00 (Rozdział 20.1. SWZ).