Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
znak

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

Opublikowano 17 lutego 2023, 10:03

Powiat Rawicki realizuje zadanie publiczne w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 331.755 zł

Całkowita wartość: 331.755 zł

Cel programu:

Celem programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci programu:

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  • znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
  • znacznym stopniu niepełnosprawności
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

Czas trwania programu:

od  stycznia 2023 r. do  grudnia 2023 r.

PLAKAT