Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
bojanowo

Będą remonty w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie

Opublikowano 28 lutego 2024, 11:14

Powiat Rawicki planuje prace budowlane w budynku głównym Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło przetargi na wykonanie zadań: renowację zabytkowych witraży w auli budynku głównego oraz modernizację budynku. Obecnie trwa procedura wyboru firm, które wykonają te zadania.

Wypięknieją trzy witraże

                Okna auli bojanowskiej szkoły zdobią trzy bogato zdobione zabytkowe witraże nawiązujące tematyką do profilu dawnej szkoły rolniczej. Witraże są objęte ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie. Inwestycja dotycząca renowacji witraży obejmie m.in. demontaż i renowację witraży zgodnie z Programem prac konserwatorskich. Witraże zostaną m.in. oczyszczone z zabrudzeń powierzchniowych, ponadto zaplanowano sklejenie pękniętych szkieł, czy uzupełnienie ubytków.

Remont w budynku głównym szkoły

                Zakres prac obejmuje roboty malarskie, budowlane, przygotowawcze i wykończeniowe oraz elektryczne. Place malarskie (malowanie ścian i sufitów) zaplanowano w niektórych pomieszczeniach poziomu: parter, I piętro oraz II piętro budynku. Równocześnie przewidziano prace budowlane polegające na remoncie sali nauczania historii, tzw. sali im. Jana Słowikowskiego. – Szkoła w Bojanowie to obiekt zabytkowy, dlatego wymaga naszej szczególnej uwagi. Dzięki tym inwestycjom dawny blask odzyskają witraże oraz wnętrza budynku. Cieszę się również, że na te działania pozyskaliśmy dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Programu Odbudowy Zabytków – komentuje Adam Sperzyński Starosta Rawicki.

Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie PCUW w Rawiczu.

https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/487414/pcuw261222024__renowacja_zabytkowych_witrazy_w_auli_budynku_a_ze https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/487406/pcuw261232024__modernizacja_budynku_a_zespolu_szkol_przyrodniczo