Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Bitwa Regionów

Bitwa Regionów 2023

Opublikowano 24 sierpnia 2023, 11:45

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizują konkurs kulinarny pn. „Bitwa Regionów”.