Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Dodatkowe wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki

Dodatkowe wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki

Opublikowano 1 września 2021, 09:57

Powiat Rawicki otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez domy pomocy społecznej prowadzone przez Powiat Rawicki.

Wysokość dofinansowania: 57.360,00zł
Całkowita wartość zadania: 57.360,00zł

Adresatami Programu są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i ich otoczenie.

Zakres rzeczowy i finansowy:
Planuje się wykorzystanie przyznanego dofinansowania na zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia:
– przez Dom Pomocy Społecznej w Osieku w wysokości 25.000,00zł
– przez Dom Pomocy Społecznej w Pakówce w wysokości 32.360,00zł.

Planowany termin zakończenia wsparcia to 30 października 2021 r.