Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Biblioteka

Dofinansowanie dla Rawickiej Biblioteki Publicznej

Opublikowano 24 sierpnia 2023, 11:56

Rawicka Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Kwota dofinansowania wynosi 18 846 zł.


„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (NPRCz 2.0.) jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021-2025. W ramach interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.


Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 2.0. będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek publicznych obejmującej zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu.


W ramach K.I. 1.1. corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadanie związane z zakupem i zdalnym dostępem do nowości wydawniczych. „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.