Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Plakat kampania marketingowa

„Dokumenty Zastrzeżone” – co zrobić, gdy zgubisz dokument?

Opublikowano 20 stycznia 2023, 01:02

Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której taka sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży. Zastrzegać utracone dokumenty powinniśmy wszyscy – niezależnie od tego, czy jesteśmy już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z usług bankowych nie korzystaliśmy.

Kampania obejmuje promocję Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Co zrobić w przypadku utracenia dokumentu tożsamości?

1. Zastrzec w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE ? w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest tutaj: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).

  • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
  • Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).

2. Zawiadomić Policję – jeśli dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.

3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówki konsularnej i wyrobić nowy dokument

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

Źródło: Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich