Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
I Liceum Ogólnokształcące

Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na wsparcie Oddziału Przygotowania Wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu

Opublikowano 9 grudnia 2022, 03:40

Powiat Rawicki  na podstawie umowy zawartej w dniu 16 listopada 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej otrzymał wsparcie finansowe dla I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu na zakup wszystkich elementów ubioru tzw. pakiet ubiorczy ucznia OPW oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW tzw. pakiet szkoleniowy OPW.

Przyznana dotacja: 80 528 zł, co stanowi 80% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania.

Wkład własny: 20 132 zł, co stanowi 20% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania.

Całkowita wartość zadania: 100 660 zł.

Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów OPW, rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/2023 w klasie I w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Plakat