Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Przejazd kolejowy zamknięty

Trasa do Łaszczyna i partnerstwo z gminami przy inwestycjach drogowych

Opublikowano 19 kwietnia 2016, 01:22

Powiat Rawicki złożył wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie budowy I etapu drogi Rawicz-Łaszczyn. Wartość projektu (od skrzyżowania w miejscowości Łaszczyn do wiaduktu nad drogą krajową nr 36) wynosi 2,2 mln złotych. W jego zakresie przewidziano również ciąg pieszo-rowerowy. W przypadku niepowodzenia, władze powiatu zamierzają starać się o pieniądze na tę inwestycję w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lub Programu Przebudowy Dróg Powiatowych i Gminnych.

We wnioskach o dofinansowanie z PROW-u są również inwestycje, które zamierza realizować każda z gmin naszego regionu. Powiat będzie pełnił rolę partnera, który w ramach poszczególnych projektów również przeprowadzi modernizacje dróg lub skrzyżowań.

O tym, czy i które projekty otrzymają środki finansowe, dowiemy się w najbliższych miesiącach.

Uzgodniony zakres partnerstw Powiatu Rawickiego z poszczególnymi gminami:

PAKOSŁAW – Droga powiatowa nr 5484P Rawicz-Dubin na odcinku Chojno-Golejewko – wykonanie nakładki bitumicznej, na orientacyjnej powierzchni 400 m2
MIEJSKA GÓRKA – Droga powiatowa nr 5483P Miejska Górka-Chojno w miejscowości Dąbrowa – wykonanie nakładki bitumicznej na całej szerokości jezdni na orientacyjnej powierzchni 400 m2
JUTROSIN – Droga powiatowa nr 5493P Szkaradowo-Milicz w miejscowości Jeziora – wykonanie nakładki bitumicznej na całej szerokości jezdni, na orientacyjnej powierzchni 400 m2
BOJANOWO – Droga powiatowa nr 5476P Gołaszyn-Borszyn Wielki w miejscowości Trzebosz. Zakres prac: przebudowa przepustu płytowego kamiennego na przepust jednootworowy z rur stalowych oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni na orientacyjnej powierzchni 54 m2.
RAWICZ – Droga powiatowa nr 5501P – ul. Rawicka, w miejscowości Dębno Polskie na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Rawicką w obrębie pasa drogi powiatowej. Przewidziany do wykonania zakres robót przez Powiat Rawicki to wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej na skrzyżowaniu dróg  o powierzchni: 60m2 oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej na skrzyżowaniu dróg o powierzchni 11m2.