Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Opublikowano 22 lutego 2022, 10:07

Organizacja przez Powiat Rawicki przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2022 r.

DOFINANSOWANIE                                 78.120,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA        156.240,00 zł

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 1.49/22 z dnia 20.01.2022 roku o objęciu w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Rawickim.

Całkowita wartość projektu: 156.240,00 zł, w tym:
Środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej –  78.120,00 zł
Wkład własny Powiatu Rawickiego – 78.120,00 zł
Okres realizacji projektu: 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku.

Linie komunikacyjne użyteczności publicznej uruchomione w ramach projektu:

Linia 100 Piaski – Dłoń – Miejska Górka – Rawicz

Link do funduszu: https://www.poznan.uw.gov.pl/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych