Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Opublikowano 26 listopada 2021, 10:24

Organizacja przez Powiat Rawicki przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

DOFINANSOWANIE                                    12.600,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA             23.673,60 zł

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 9.1/21 z dnia 25.11.2021 roku o objęciu w 2021 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Rawickim.

Całkowita wartość projektu: 23.673,60 zł, w tym:
Środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 12.600,00 zł
Wkład własny Powiatu Rawickiego: 11.073,60 zł
Okres realizacji projektu: 1 listopada – 31 grudnia 2021 roku.

Linie komunikacyjne użyteczności publicznej uruchomione w ramach projektu:

Linia 100 Piaski – Dłoń – Miejska Górka – Rawicz

Link do funduszu: https://www.poznan.uw.gov.pl/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych