Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Ogłoszenie

Informacja o ogłoszeniu

Opublikowano 3 lipca 2018, 01:05

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2018 r. ponownie zostało opublikowane ogłoszenie dot. zamówienia pn.: „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego)”. Link do przetargu: http://szpitalewielkopolski.pl/zamowienia oraz do Europejskiego Dziennika urzędowego http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249860-2018:TEXT:PL:HTML&src=0

Ponadto w dniu 21 czerwca 2018 r. opublikowano kolejny przetarg na „Dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją”. Link do przetargu http://szpitalewielkopolski.pl/zamowienia oraz do Europejskiego Dziennika urzędowego http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:266172-2018:TEXT:PL:HTML

Tagi: