Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano 8 maja 2018, 11:54

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.szpitalewielkopolski.pl/zamowienia opublikowano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I i Części II dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostarczenie urządzeń dostępowych, systemów operacyjnych klienckich, drukarek i skanerów w ramach projektu Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – SzW/2/2018.