Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
orzekanie

Komunikat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu

Opublikowano 22 maja 2023, 09:56

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu informuje, że od 6 sierpnia 2023 roku zaczną obowiązywać poniższe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych:

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz karta parkingowa, których okres ważności:

1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie przepisów dotyczących stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

Link do treści ww. ustawy: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2023000085201.pdf