Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu ?Czyste Powietrze?

Komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

Opublikowano 3 kwietnia 2023, 09:48

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.czystepowietrze.gov.pl/wazny-komunikat-w-sprawie-nieuczciwych-ofert-kierowanych-do-wnioskodawcow-programu-czyste-powietrze/

Tagi: