Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Konkurs

KONKURS! Wygraj aparat fotograficzny

Opublikowano 28 marca 2023, 10:32

Weź udział w konkursie fotograficznym związanym z efektywnością energetyczną oraz promocją OZE i wygraj aparat fotograficzny! Do wzięcia udziału w zmaganiach zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu rawickiego. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda.

Zadaniem uczestników konkursu fotograficznego jest wykonanie zdjęcia ukazującego powiat rawicki w sposób przyjazny i ekologiczny. Praca powinna być tematycznie związana z efektywnością energetyczną oraz promocją OZE.

Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres oswiata@powiatrawicki.pl do 28 kwietnia br. do godziny 14:00, z dopiskiem „Praca na Konkurs Fotograficzny”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.powiatrawicki.pl. Ze zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. Główną nagrodą jest aparat fotograficzny o wartości 1.000,00 zł sfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Prezentacja zwycięskiej pracy będzie miała miejsce na szkolnych i lokalnych stronach internetowych, fanpage’ach w mediach społecznościowych, Orędowniku Samorządowym Powiatu Rawickiego oraz Konferencji edukacyjnej, będącej nieodłącznym elementem realizowanego przez Powiat Rawicki projektu w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz szkolnych i lokalnych stronach internetowych, fanpage’ach w mediach społecznościowych.

Celem konkursu jest:

  1. kształcenie młodzieży szkolnej z zakresu efektywności energetycznej i ochrony środowiska,
  2. kształtowanie postaw proekologicznych,
  3. aktywizacja do podejmowania aktywnych działań w zakresie efektywnego użytkowania energii i ochrony środowiska, w tym działań na rzecz lokalnej przyrody,
  4. wykorzystanie w życiu dobrych praktyk m.in. racjonalnego gospodarowania energią, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, itp.),
  5. rozwijanie wyobraźni.

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Szczegóły w Regulaminie konkursu.

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj