Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Konkurs statystyczny

LII OGÓLNOPOLSKI KONKURS STATYSTYCZNY

Opublikowano 14 czerwca 2023, 09:47

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym. Jego celem jest popularyzacja i promocja statystyki wśród młodzieży szkół średnich, zwłaszcza zachęcanie do korzystania z „Małego Rocznika Statystycznego Polski” oraz uświadamianie, że drogą prostego przekształcania, przetwarzania i zestawiania różnych danych statystycznych można uzyskać wiele nowych informacji dostosowanych do potrzeb i zainteresowań użytkownika.

   W tej edycji Konkursu uczniowie wybierali temat na podstawie rozdziału 1 Małego Rocznika Statystycznego Polski ( wyd. 2022 lub 2021 ) „Warunki naturalne i stan środowiska”. Prace konkursowe były  wykonywane przez dwa miesiące (pod opieką merytoryczną Pana Andrzeja Liska) i pod koniec kwietnia zostały wysłane do Warszawy na adres Centralnej Biblioteki Statystycznej. Jury oceniło prace pod kątem następujących kryteriów: oryginalność interpretacji tematu, umiejętność analizy i syntezy wiedzy źródłowej, układ treści i stopień wykorzystania Małego Rocznika Statystycznego Polski.

   Laureatami z I LO w Rawiczu zostali:

•             III miejsce – Hanna Ratajczak (klasa II ap)

•             IV miejsce – Martyna Pokładek (klasa I a)

•             IV miejsce – Weronika Zaremba (klasa I a)

•             IV miejsce – Sandra Kuriata (klasa I c)

•             IV miejsce – Klaudia Góźdź (klasa III ap)

•             IV miejsce – Bartosz Kowalski (klasa III ap)