Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Herb

LII SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 9 stycznia 2023, 03:34

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 12 stycznia br. (czwartek) o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania odbędzie się LII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
  w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 ? 2034.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.