Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Herb powiatu

LIII SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 19 stycznia 2023, 03:42

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 26 stycznia br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się LIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LI i LII Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LI/394/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu rawickiego?.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2022 r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2022 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.