Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

List Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

Opublikowano 2 kwietnia 2024, 07:38

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego wystosowała list o sytuacji branży drzewnej i skutkach ograniczeń w pozyskaniu drewna. Z listem oraz ekspertyzą Instytutu Badawczego Leśnictwa dotyczącą konsekwencji objęcia ochroną ścisłą znacznych obszarów leśnych Polski można zapoznać się poniżej.