Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
LIV Sesja Rady Powiatu Rawickiego

LIV Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Opublikowano 23 lutego 2023, 12:21

W sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się LIV sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Ponadto radni podjęli uchwały m.in. w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023-2034, przyjęcia sprawozdania z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim w 2023 r., a także organizacji wspólnej obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Wysłuchali również informacji z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2022 roku, z działalności Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju oraz Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa za rok ubiegły.

Fot. Powiat Rawicki