Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

LIV SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 20 lutego 2023, 09:19

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 23 lutego br. (czwartek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się LIV Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 ? 2034.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim w 2023 r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych Powiatu Rawickiego przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/107/2007 r. Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie: wydawania Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego.
 13. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2022 roku.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju za 2022 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa za 2022 rok.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie.