Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
LXVIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego

LIX Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Opublikowano 3 sierpnia 2023, 09:54

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 10 sierpnia br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się LIX Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 – 2034.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie.