Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Sesja Rady Powiatu

LVI Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Opublikowano 27 kwietnia 2023, 12:04

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia br. o godz.10.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się się LVI Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Posiedzenie rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci Agaty Roszak, radnej Rady Powiatu Rawickiego, która zmarła 12 kwietnia br. Na miejscu, które zajmowała Agata Roszak położone zostały kwiaty.

Podczas sesji Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Ponadto radni obradowali w sprawie następujących uchwał:

– dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok;

– oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim za 2022 rok;

– przyjęcia sprawozdania z realizacji zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2020-2030” za rok 2022;

– petycji o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.

fot. Powiat Rawicki