Czcionka

Kontrast

Tłumacz języka migowego
Herb powiatu

LVI SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Opublikowano 21 kwietnia 2023, 01:27

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 27 kwietnia br. (czwartek) o godz.10.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się LVI Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
 5. w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim za 2022 rok.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2020-2030” za rok 2022.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie petycji  o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.